Service

     บริการ จำหน่ายและรับซ่อม เครื่องตอกบัตรทุกยี่ห้อ , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ , เครื่องพิมพ์ดีด , เครื่องโทรสาร , เครื่องคำนวณเลข.... Read more >>

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

About Us

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจให้กับลูกค้าเสมอมาและทางบริษัทฯ ได้เน้นเรื่องของการให้บริการเป็นสำคัญและลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจกับบริษัทฯ ของเราด้วยดีเสมอมา ดังนั้นเราจึงได้ดำเนินกิจการมาถึงปัจจุบันนี้

Read more >>

 
   

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449