Service บริการของเรา

        บริการ จำหน่ายและรับซ่อม เครื่องตอกบัตรทุกยี่ห้อ , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ , เครื่องพิมพ์ดีด , เครื่องโทรสาร , เครื่องคำนวณเลข และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดยี่ห้อ ทั้งในและนอกสถานที่พร้อมเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อมโดยทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญจำหน่ายผ้าหมึกเครื่องตอกบัตรทุกรุ่นและอุปกรณ์อะไหล่เครื่องบันทึกเวลาพนักงานทุกชนิด  
website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449