นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน

C.R.&.S Marketing Co.,Ltd.
JM รุ่น 680A
 • เครื่องบันทึกเวลากลไกการทำงานขนาดกะทัดรัดเพียบพร้อมไปด้วยการทำงานเต็มรูปแบบ
 • กลไกการทำงานที่คุณไว้วางใจได้แน่นอน
 • มีปฏิทินต่อเนื่อง ปรับวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อถึงสิ้นเดือน สามารถปรับวันเดือนปีอัตโนมัติเมื่อข้ามปี
 • พิมพ์ได้ 6 ช่องพร้อมจัดตำแหนงอัตโนมัติสำหรับเวลาเข้าและออก
 • การใช้งานสะดวกและง่าย สามารถตั้งโปรแกรมรูปแบบการทำงานได้ถึง 68 แบบ
 • พิมพ์ชดเชยเวลาอัตโนมัติในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง
 • แบตเตอร์รี่สำรองไฟถึง 12 ชั่วโมงสำหรับกรณีไฟฟ้าขัดข้อง
 • รูปแบบการพิมพ์ตามแนวตั้ง พิมพ์ได้ 6 ช่องต่อสัปดาห์
 • หน้าปัดบอกเวลาเป็นแบบ เข็มนาฬิกา สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • มีช่องติดตั้งสัญญาณนอก เช่น กริ่งไฟฟ้า ไซเรนซ์ สัญญาณเสียงดนตรี ซึ่งสามารถต่อสายให้ไป ไกลได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม
 • เครื่องบันทึกเวลายี่ห้อJM รุ่น 680A พิมพ์ผ้าหมึก 2สี (ช่องเลื่อนไม่อัตโนมัติ)
 • เครื่องบันทึกเวลายี่ห้อJM รุ่น 980A พิมพ์ผ้าหมึก 2สี (ช่องเลื่อนอัตโนมัติ)

              คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
  กระแสไฟ :                              AC110/220V 50/60Hz
  สภาพแวดล้อม/สถานที่ติดตั้งเครื่อง
  อุณหภูมิขณะทำงาน ความชื้น 40-90 %
  การกินไฟ:                             :  ปกติ 2W /มากที่สุดที่ 48W
  กลไกการพิมพ์ :                      :  วงล้อพิมพ์เรซิ่น อายุการใช้งานยาวนาน
  น้ำหนัก:                                 :  ประมาณ 6.5 กก.
  ขนาดบัตรบันทึกเวลา:               :   87 x 187 มม. (กxย)

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449