เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ

เครื่องบันทึกเงินสดOLYMPIAรุ่น CM-70

       + คุณลักษณะเฉพาะเครื่องบันทึกเงินสด
+ ตั้งรหัสสินค้าย่อย (PLU Code) ได้ 99 รหัสสินค้า
+ บันทึกแผนกสินค้าได้ 8 แผนก และสามารถกำหนดราคาสินค้าไว้ในแผนก + สามารถตั้งให้มียอดสะสมเพื่อเช็คยอดขายเป็นรายเดือน/ปี(ในกรณีที่ล้างยอดขายทุกวัน) เก็บข้อมูลได้นาน 12 เดือน
more...

เครื่องนับและตรวจธนบัตร Power Bank รุ่น AP-703

       Power Bank AP-703 performs fast and accurate in counting and verifying the bank notes of all currencies by ultraviolet and/or magnetic detection system. With friction feed system, user can feed a stack of bank notes into the hopper then bank notes are automatically counted and verified immediately.
more...

เครื่องนับและตรวจธนบัตร Power Bank รุ่น GNH-200

       Power Bank AP-703 performs fast and accurate in counting and verifying the bank notes of all currencies by ultraviolet and/or magnetic detection system. With friction feed system, user can feed a stack of bank notes into the hopper then bank notes are automatically counted and verified immediately.
more...

เครื่องนับและตรวจธนบัตร Power Bank รุ่น GFB-800

       Glory products are constructed using original Glory-brand parts that have been manufactured with Glory’s own original technologies since 1918. Our products are a culmination of the effort, experience and know-how we have developed and fostered over our many years in business.
more...

เครื่องนับและตรวจธนบัตร Power Bank รุ่น UW-100

       The UW-100 sorts currency at a high speed. In addition, the open hopper system and continuous feed mechanism of the UW-100 maximizes efficiency for processing large sums of bills. The auto batch restart features saves time on each transaction by automatically restarting the UW-100 once the currency is pulled.
more...

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449