เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องพิมพ์ดีด Olympia รุ่น Comfortype BT

+ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
+ ระบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
+ ความยาวแคร่ 15 นิ้ว
+ ความสูงของแป้นพิมพ์ 1.3 นิ้ว
+ จานพิมพ์จุตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายต่างๆ รวม 100 ตัว
+ ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 20 ตัวอักษรต่อวินาที
+ การป้อนกระดาษ อัตโนมัติ
more...

เครื่องพิมพ์ดีด Olympia รุ่น Comfortype M

+ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
+ ระบบ 2 ภาษาี
+ มีหน่วยความจำ
+ ความยาวแคร่ 15 นิ้ว
+ ความสูงของแป้นพิมพ์ 1.3 นิ้ว
+ แป้นอักษร 48 แป้นเรียงตามแบบมาตรฐาน
+ ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 20 ตัวอักษรต่อวินาที
more...

เครื่องพิมพ์ดีด Olympia รุ่น Compact 5

+ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
+ ระบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
+ ความยาวแคร่ 14.2 นิ้ว
+ ความกว้างบันทึดพิมพ์ 11.5 นิ้ว
+ ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 20 ตัวอักษรต่อวินาที
+ ระยะบรรทัด ตั้งได้ 3 ระยะ คือ 1, 1.5, 2
+ ตั้งน้ำหนักพิมพ์ได้ 3 ระดับ
more...

เครื่องพิมพ์ดีด Olympia รุ่น SG3N 15

+ เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาตั้งโต๊ะภาษาไทย
+ กลไกในการพิมพ์อักษรบนเป็นแบบยกหวี
+ มีช่องไฟอักษรขนาด 12 ตัวต่อ 1 นิ้ว
+ เป็นเครื่องที่มีความคงทน แข็งแรง เพราะโครงสร้าง เป็นเหล็กกล้า
+ การวางตัวอักษรเป็นแบบธรรมดา (เกษมณี) ตัวอักษรชัดเจน สวยงาม
+ มีที่ตั้งระยะบรรทัดได้ 5 ระยะ (1, 11/12, 2, 21/2, 3)
more...

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449