เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัสและระบบบาร์โค๊ด

เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัสฯ รุ่น TR550

+ EPPROM 512 Kbytes for 9,000 records
+ ผ่านการทดลองตามมาตรฐานการใช้งาน Y2K READY
+ แสดงเวลาด้วยหน้าจอระบบเรืองแสงพิเศษ
+ บัตรที่ใช้ร่วมกับเครื่อง บาร์โค๊ด/แถบแม่เหล็ก/Proximity Card
+ ใช้งานร่วมกับบัตร ATM หรือบัตรประชาชนได้ทันที
+ ตั้งเวลาและโปรแกรมการทำงานทางคอมพิวเตอร์ได้ทันที

more...

เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัสฯ รุ่น TR510

+ EPPROM 512 Kbytes for 8,000 records
+ ผ่านการทดลองตามมาตรฐานการใช้งาน Y2K READY
+ แสดงเวลาด้วยหน้าจอระบบเรืองแสงพิเศษ
+ บัตรที่ใช้ร่วมกับเครื่อง บาร์โค๊ด/แถบแม่เหล็ก/Proximity Card
+ ใช้งานร่วมกับบัตร ATM หรือบัตรประชาชนได้ทันที
+ ตั้งเวลาและโปรแกรมการทำงานทางคอมพิวเตอร์ได้ทันที

more...

เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัสฯ รุ่น TR4000

+ EPPROM 512 Kbytes for 12,000 records
+ Internal UPS Battery 5 hours
+ RTC Real time clock with built-in 10 years battery
+ ETHERNET PORT
+ ใช้แผ่นดิสก์ 3.5” ดึงโอนข้อมูล ไม่ต้องเดินสาย

more...

เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัสฯ รุ่น IP505 R

+ ระบบควบคุมความปลอดภัยในการเข้า-ออก
+ ระบบบัตรไร้สัมผัส(Proximity access control system with
+ Dual 8bit MicroCorporcesser) รับบัตรได้ในระยะห่าง 10 cm.
+ บัตรไร้สัมผัสเป็นระบบ 26 bits Wiegand Format
+ รองรับการใช้งานของบุคคลในองค์กรได้ตั้งแต่ 500-10,000คน
+ สามารถทำงานในรูปแบบStanalone และในระบบเครือค่าย Network Communication
more...

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449