เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร HSM รุ่น HSM 100

+ ดูแลรักษาง่าย
+ ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับโต๊ะออฟฟิศทุกแบบ
+ สวิทช์โยกสำหรับเปิด ปิด และคืนกระดาษ
+ ที่บรรจุกระดาษสามารถหมุนได้ และใช้เป็นถังขยะได้
+ ความจุ 20 ลิตร
+ หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อที่บรรจุเต็ม
more...

เครื่องทำลายเอกสาร HSM รุ่น 104.3 OFFICE (3.9)

+ จำนวนการตัด 16-18 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
+ ขนาดช่องใส่กระดาษ 240 มม.
+ ความเร็วในการตัด 80 มม./วินาที
+ ลักษณะการทำลายแบบ ตัดตรง
+ ขนาดกระดาษที่ทำลายแล้ว 3.9 มม.       
more...

เครื่องทำลายเอกสาร HSM รุ่น 104.3 OFFICE (5.8)

+ จำนวนการตัด 22-24 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม
+ ขนาดช่องใส่กระดาษ 240 มม.
+ ความเร็วในการตัด 80 มม./วินาที
+ ลักษณะการทำลายแบบ ตัดตรง
+ ขนาดกระดาษที่ทำลายแล้ว 5.8 มม.
+ ระบบสามารถทำลายลวดเย็บ ลวดเสียบได้
more...

เครื่องทำลายเอกสาร HSM รุ่น HSM 125.2

+ ควบคุมการเริ่มต้นและหยุดการทำงานอัตโนมัติ
+ ทำงานแบบสแตนด์บายพร้อมไฟบอกสถานะ
+ หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อถุงบรรจุเต็มหรือฝาเครื่องถูกเปิดออก
+ หยุดทำงานอัตโนมัติพร้อมไฟบอกสถานะเมื่อเกิดการขัดข้อง
+ ช่องป้อนกระดาษกว้าง 255 มม.
+ คืนกระดาษอัตโนมัติเมื่อกระดาษติด
+ มีพื้นที่เก็บกระดาษสำหรับปึกกระดาษ
more...

เครื่องทำลายเอกสาร HSM รุ่น HSM 225.2

+ ทำงานแบบสแตนด์บายพร้อมไฟบอกสถานะ
+ หยุดอัตโนมัติเมื่อถุงบรรจุกระดาษเต็มหรือฝาปิดถูกเปิดออก
+ หยุดอัตโนมัติพร้อมไฟบอกสถานะเมื่อเกิดการขัดข้อง
+ คืนกระดาษอัตโนมัติกรณีกระดาษติดขัด
+ ความกว้างช่องป้อนกระดาษ 300 มม.
+ ช่องป้อนสำหรับใส่ซีดีรอมและดิสเก็ต
+ ความสูงเหมาะแก่สรีระมนุษย์ ทำงานได้สะดวก
more...

เครื่องทำลายเอกสาร HSM รุ่น 390.3 PROFESSIONAL (5.8)

+ จำนวนการตัด 40-42 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
+ ขนาดช่องใส่กระดาษ 400 มม.
+ ความเร็วในการตัด 126 มม./วินาที
+ ลักษณะการทำลายแบบ ตัดตรง
+ ขนาดกระดาษที่ทำลายแล้ว 5.8 มม.
more...

เครื่องทำลายเอกสาร HSM รุ่น 386.2 (3.9X30MM)

+ ควบคุมการเริ่มต้นและหยุดการทำงานอัตโนมัติ
+ ทำงานแบบสแตนด์บายพร้อมไฟบอกสถานะ
+ หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อถุงบรรจุเต็มหรือฝาเครื่องถูกเปิดออก
+ หยุดทำงานอัตโนมัติพร้อมไฟบอกสถานะเมื่อเกิดการขัดข้อง
+ ช่องป้อนกระดาษกว้าง 386 มม.
+ คืนกระดาษอัตโนมัติเมื่อกระดาษติด
+ มีพื้นที่เก็บกระดาษสำหรับปึกกระดาษ
+ สวิทช์โยกสำหรับการเปิด ปิด และคืนกระดาษ
more...

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449