นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน

C.R.&.S Marketing Co.,Ltd.
JM100
 • เป็นเครื่องบันทึกเวลาระบบอิเล็กทรอนิคส์
 • ระบบการพิมพ์หัวพิมพ์ Dot Matrix
 • ปฏิทิน 100ปี (วันที่ เวลา ปี จะเปลี่ยนอัตโนมัติ ตามปฏิทินของปีนั้นๆ)
 • มีระบบป้องกันการตอกบัตรผิดหน้า
 • คืนบัตรตอกอัตโนมัติ เมื่อทำการพิมพ์เสร็จ (ดูดบัตร)
 • สามารถใช้ได้กับบัตรมาตรฐานทั่วไป
 • บันทึกเวลาเข้า-ออก ได้วันละ 6ช่อง (ช่องเลื่อนอัตโนมัติ)
 • ไฟดับตอกบัตรได้ แบตเตอรี่สำรองไฟได้ 72 ชม.(3วัน)
 • ผ้าหมึก 2สี สามารถตั้งเวลาเป็นสี ดำหรือแดง ได้ตามที่กำหนด
 • มีสัญญาณออดในเครื่องและสามารถต่อออกนอกเครื่อง
 • คิดค่าแรงพาร์ททามรายชั่วโมงได้

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449