เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาพนักงาน

C.R.&.S Marketing Co.,Ltd.
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Bravo รุ่น Bravo 5

       F4 and F4+ StandAlone Fingerprint Time Attendance System & Access Control System HIP Fingerprint 4 is the Biometrics Fingerprint recognition standalone access control system. It can store up to 1,500 fingerprints and record data up to 50,000 records. It comes with a large illuminated LCD, can be seen in the dark. Plus, it has Voice Response in Thai & English, Automatic Time Setting for power on - off, sleep mode, and system info mode.
        Leading edge technology with TCP/IP connection, which can set IP Address for connecting on Ethernet network, RS232, or RS485. In addition, Control Box can be connected to Electronic Lock in order to use as Access Control for open-close the door. F4 Plus is a professional access control product, specially designed for the internationl high terminal access control market. With URU sensor, the quality of fingerprint identification is improved obviously. F4 plus uses the professional static electricity prevention and anti-jamming design, all of input and output interface are protected from over-voltage and frequency.
       also it has anti-dismantlement alarm. Built-in Mifare card or ID card reader Web server are options. F4 F4+ Size 184x140x50 mm. Size 184x140x50 mm.

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449