เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ

C.R.&.S Marketing Co.,Ltd.
เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ Pix รุ่น 3000x

       ระบบไฟสำรองที่เต็มเปี่ยม สามารถรักษาเวลาการทำงานได้ถึง 72 ชั่วโมง หรือประมาณ 400 ครั้งในการบันทึกเวลา ปรับเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ และปรับวันที่ทุกสิ้นเดือนได้ถูกต้อง แม้เดือนที่มี 28,29,30 วัน สามารถตั้งระบบการนับจำนวนได้ 3-6 หลัก พิมพ์เอกสารที่ต้องการมีสำเนาและต้องการให้เป็นหมายเลขเดียวกันได้มากถึง 4 copy
สามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ของชั่วโมง เป็น AM/PM หรือ 24 ชั่วโมงได้, แบ่งส่วนของนาทีให้เป็นแบบ 60 นาที หรือ 10 ส่วน,100 ส่วน ของนาทีได้ทำให้สะดวกต่อการคำนวณและใช้งานสามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมได้ในตัวเครื่อง เช่น ชื่อพนักงานแบบย่อ เป็นต้น เลือกขนาดตัวอักษร จำนวน 20 ตัวต่อบรรทัด หรือ 14 ตัวต่อบรรทัด

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449