เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ

C.R.&.S Marketing Co.,Ltd.
เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ รุ่น NEEDTEK รุ่น TS-350

- สำรองไฟได้ 72 ชั่วโมงหรือประมาณ 400 ครั้ง
- ปรับเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ (รองรับเดือนที่มี 28,29,30 หรือ 31 วัน)
- สามารถตั้งระบบการนับจำนวนได้ 3-6 หลัก
- สร้างรูปแบบการพิมพ์ เลือกตัวอักษร 20 หรือ 14 ตัวต่อบรรทัดเองได้
- เลือกรูปแบบการพิมพ์ได้ถึง 9 แบบ
 

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449