เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาพนักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Bravo รุ่น Bravo 5

+ ป้องกันการทำงานแทนกันได้100%
+ ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบ Sleep model
+ รองรับผู้ใช้งาน 2,000ลายนิ้วมือ
+ เชื่อมต่อแบบ RS232 RS485 และ TCP/IP
+ สามารถตั้งระบบป้องกันการสแกนนิ้วซ้ำได้
+ สามารถเลือกเสียงตอบรับเป็นเสียงพูดหรือ เสียงสัญญาณได้
+ ตั้งค่า Boudrate ได้มากถึง115,200 เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
more...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Chiyu รุ่น BF670

       WarpX is a complete biometrics based identification that can function in the standalone mode without the need of a host PC or can easily integrate to a PC with the use of one of its RJ45 or RS232/485 ports.When in the standalone mode, Warp X functions just like a single door access control system.
more...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Biostation รุ่น BTS

+ 2.5" 16M Color LCD
+ Wi-Fi Wireless LAN (Optional in Biostation Wirelss Model)
+ Industry leading fingerprint identification speed
+ USB memory slot
+ High quality sound
more...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger รุ่น Star 007

+ บันทึกข้อมูลการวางนิ้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)
+ ทำงานได้อย่างเสถียรมีประสิทธิภาพสูง (Stability & Effeciency)
+ ทำงานได้ทั้งรูปแบบ Batch และ Real-Time Online Processing
+ มีระบบการอ่านบัตร RFID (Proximity Card)
+ เชื่อมต่อระบบได้ผ่านทาง serial port / LAN / WAN / Modem
more...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Top World รุ่น TW987R

       TW-987 Fingerprint Access Controller uses advanced fingerprint verification technology to identify users and to decide them to be granted or denied access. The technology of fingerprint reader has considered to make it more accuracy and to be more robust to dirty
more...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP รุ่น CM 708

+ ระบบ Standalone
+ ใช้เวลาในการแสกนเพียง 2 วินาที
+ ระบบ Sleep Mode เพื่อประหยัดพลังงาน
+ เชื่อมต่อแบบ RS-232, RS-485
+ และเชื่อมต่อแบบ Networkด้วย TCP/IP
+ ระบบการปิดเครื่องอัตโนมัติ
+ มีระบบปรับเวลาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดึงข้อมูล
more...

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP รุ่น CM 800

+ ระบบ Standalone
+ รองรับผู้ใช้งาน 1,500 และ 2,800 ลายนิ้วมือ
+ เก็บข้อมูลการลงเวลาได้มากถึง 50,000 และ 120,000 รายการ
+ ใช้เวลาในการแสกนเพียง 2 วินาที
+ ระบบ Sleep Mode เพื่อประหยัดพลังงาน
+ มีเสียงพูดภาษาไทยและสัญญาณตอบรับ
+ ตั้งผู้ดูแลระบบได้ 3 ระดับ
more...

1 | 2  | 3

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449