นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน

MAx รุ่น ER-2500

+ ไม่สามารถพิมพ์ทับได้
+ พิมพ์ได้ถึง 6 ช่อง
+ สามารถคำนวณและสะสมเวลาต่อวันได้
+ ตั้งโปรแกรมแตกต่างกันได้สองแบบต่อสัปดาห์
+ พิมพ์ได้สองสี (ดำ/แดง) และพิมพ์สัญลักษณ์ได้
more...

UT-7600

- เหมาะกับพนักงานไม่เกิน 200 คน/รอบการตอก
- ผ้าหมึก 2 สี (แดง-ดำ)
- หัวพิมพ์แบบ Dot Matrix 9 เข็ม
- ต่อสัญญาณกริ่ง ออด ไซเรน ได้
- ช่องตอกบัตรเลื่อนเองอัตโนมัติ
- ไฟดับตอกได้ ด้วยแบตเตอรี่ในตัว 300 ครั้ง (Battery Backup)
- มีระบบป้องกันการตอกบัตรผิดหน้า
- คืนบัตร อัตโนมัติ (ดูดบัตร)
more...

TM-720
+ เป็นเครื่องบันทึกเวลาระบบอิเล็กทรอนิคส์
+ ระบบการพิมพ์หัวพิมพ์ Dot Matrix
+ ปฏิทิน 100ปี (วันที่ เวลา ปี จะเปลี่ยนอัตโนมัติตามปฏิทินของปีนั้นๆ)
+ มีระบบป้องกันการตอกบัตรผิดหน้า
more...
SEIKO รุ่น QR-550
+ จำนวนพนักงาน 20-200 คน
+ จำนวนช่องตอกบัตร 6 ช่อง
+ ระบบผ้าหมึก 2 สี ดำ แดง
+ ระบบการพิมพ์ Dot-Matrix
more...
SEIKO รุ่น QR-411
+ ระบบการพิมพ์แบบ Hammer
+ เหมาะสำหรับโรงงาน, ไซด์งาน, โรงแรม และโรงพยาบาล ที่มีการทำงานหลายๆ กะ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผ้าหมึกสีเดียว
+ สามารถใช้กับพนักงานไม่จำกัดจำนวน
+ มีระบบสำรองข้อมูลได้ 6 เดือน
more...
SEIKO รุ่น QR 6560
+ จำนวนพนักงานไม่จำกัดจำนวน
+ จำนวนช่องตอกบัตร 6 ช่อง
+ ระบบพิมพ์แบบ Dot-Matrix
+ เลื่อนช่องอัตโนมัติ 6 ช่อง โดยการตั้งโปรแกรม
more...
Amano รุ่น BX-3500N

+ เป็นเครื่องบันทึกเวลาระบบอิเล็กทรอนิคส์
+ ระบบการพิมพ์หัวพิมพ์ Dot Matrix
+ ปฏิทิน 100ปี (วันที่ เวลา ปี จะเปลี่ยนอัตโนมัติ
+ คืนบัตรตอกอัตโนมัติ เมื่อทำการพิมพ์เสร็จ (ดูดบัตร)
+ สามารถใช้ได้กับบัตรมาตรฐานทั่วไป
more...

Amano รุ่น BX-6200
+ หน้าจอเป็นแบบเข็ม(ควบคุมด้วยดิจิตอล) เทื่ยงตรง
+ เรียบง่ายและมองเห็นชัดเจนแต่ไกล
+ มีระบบเลื่อนช่องอัตโนมัติ
+ สามารถตอกบัตรได้เต็ม 6 ช่องตอก
+ มีระบบผ้าหมึก 2 สี
+ มีระบบสำรองข้อมูลได้นานถึง 5ปี
+ มีแบตเตอรี่สำรองไฟ (ไฟดับตอกบัตรได้)
more...
OLympia รุ่น ET-8200
+ หน้าปัดขนาดใหญ่แสดงเวลาด้วยระบบ ANALOG
+ ควบคุมความเที่ยงตรงด้วยระบบ QUARTZ
+ ระบบผ้าหมึก 2 สี ดำ/แดง
+ เลือนตอกบัตรเข้า-ออก อัตโนมัติ
+ มีหน่วยความจำบันทึกข้อมูลที่ตั้งไว้ในกรณีไฟฟ้าดับ
+ สามารถตอกบัตรได้แม้ไฟฟ้าดับ
+ มีเสียงดนตรีภายในตัวเครื่อง
more...
1 | 2 | 3

หมวดสินค้า

1. นาฬิกาตอกบัตรพนักงาน
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อลงเวลาพนักงาน
3. เครื่องบันทึกเวลาระบบไร้สัมผัส
และระบบบาร์โค๊ด
4. เครื่องบันทึกเวลายาม
5. เครื่องแสตมป์เอกสาร / นาฬิกาจอดรถ
6.เครื่องทำลายเอกสาร
7. เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอม
อัตโนมัติ
8. เครื่องพิมพ์เช็ค
9. เครื่องเคลือบบัตร /เข้าเล่ม
10. รับพิมพ์บัตรพนักงาน
11.กรอบใส่บัตร + สายคล้องคอ
12.เครื่องพิมพ์ดีด
 

 

website builder by : ninewebsite.com บริษัท ซี.อาร์.แอนด์.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 142/16 ตรอกสะพานยาว ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2266-9892, 0-2266-9894-5, 0-2631-7858, 0-2631-5140, แฟกซ์. 0-2235-3449